Linzer de Ilenczfalva

Listinou danou v Ischlu 14. července 1884 povýšil císař František Josef I. Károlye Linzera, továrníka v Budapešti, spolu se syny Móriczem, Imrem, Bélou, a Árminem a dcerami Emilií, Vilmou, Jozefou, Paulinou, Bertou (Jankou) a Melanií vzešlámi z manželství s Rózou Schulhof, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

V modrém štítě je stříbrná orlice s červeným jazykem, přese vše je položeno zlaté břevno s černým ozubeným kolem o dvanácti zubech a čtyřech paprscích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, každé se stříbrnou hvězdou, mezi nimi spočívá na koruně zlatá hvězda a na ní stříbrná hvězda.

5. února 1901 udělil císař Károlyi Linzerovi predikát ilenczfalvi (de/von Ilenczfalva).

Királyi Könyvek, 68. kötet, 624-625; 70. kötet, 251-254, 839 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com