Likoser von Sprengbrück

Josef Likoser se narodil roku 1839 v Laibachu (dnes Lublaň, Slovinsko). Do armády nastupuje 1. července 1859 jako poručík 2. třídy u ženijního praporu č. 12. Od 1. června 1860 slouží u ženijního pluku č. 2, v jehož řadách získává 1. dubna 1866 hodnost poručíka 1. třídy a 20. července 1866 je povýšen na nadporučíka. 1. září 1867 je přeložen k ženijnímu pluku č. 1, od 1. června 1868 působí na ženijním ředitelství v Brně, 1. května 1869 se vrací ke 2. ženijnímu pluku. Od 1. listopadu 1870 slouží u ženijního ředitelství v Temesváru, kde je 1. května 1871 povýšen na hejtmana 2. třídy. K 1. říjnu 1872 přechází k ženijnímu ředitelství v Petrovaradíně a tam se stává 1. listopadu 1873 hejtmanem 1. třídy. 1. prosince 1876 je jmenován ženijním šéfem při generálním velitelství v Brně, 1. března 1877 je přeložen na vojenské stavební ředitelství v Budapešti. Od 1. října 1880 je veden opět u 2. ženijního pluku, 1. listopadu 1883 je povýšen na majora a 1. května 1888 na podplukovníka. 4. dubna 1889 je převelen ke generálnímu štábu jakožto ženijní ředitel v Terstu, 12. října 1891 je přidělen ženijnímu šéfovi 15. sboru a 1. listopadu 1891 povýšen na plukovníka. 1. dubna 1892 se je se stává ženijním ředitelem velitelství v Zadaru a 12. prosince je v Zadaru jmenován  vojenským stavebním velitelem. 31. března 1897 je poslán na odpočinek. Během své kariéry se zúčastnil tažení v letech 1859 a 1866 a potlačování vzpoury v Hercegovině roku 1882, kdy se podílel na expedicích mezi Bilekem a Koritem. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. dubna 1898 jej císař František Josef I. z obzvláštní milosti povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze dne 24. května 1898 mu udělil titul Edler, predikát von Sprengbrück a erb:

V modrém štítě stojí ve vodě v patě štítu most z přirozených kvádrů o třech obloucích, z nichž prostřední právě vybuchuje, v pravém horním rohu je most doprovázen čtyřmi zlatými hvězdami uspořádanými do tvaru routy, přičemž dolní levá hvězda je poněkud větší. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com