Liebsch von Nordlinden

Eduard Liebsch se narodil 3. října 1867 v Horažďovicích, ale domovsky byl příslušný do Vídně. Do armády byl odveden 13. listopadu 1884 k pěšímu pluku č. 4 v nejnižší hodnosti. Titulárním svobodníkem se stává 18. srpna 1886. Jako kadet titulární desátník je 18. srpna 1887 převelen k pěšímu pluku č. 49, 6. listopadu 1887 se stává kadetem titulárním šikovatelem a 1. května 1888 zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1890, nadporučíka 1. listopadu 1894 a na hejtmana je povýšen 1. listopadu 1902. 1. listopadu 1906 je převelen k pěšímu pluku č. 84, v hodnosti majora se posléze 1. května 1914 dostává k pěšímu pluku č. 54. Po vypuknutí Velké války se účastní bitvy u Kraśniku. K 30. červnu je odeslán na odpočinek, ale aktivován je k 27. září 1915 jako velitel strážního praporu domobrany č. 31 v Jindřichovicích. 31. července 1916 získává titul a charakter plukovníka. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou z 27. března 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Nordlinden a erb:

V modrém štítě je zlatá špice se stylizovanou lípou přirozených barev rostoucí na zeleném pahorku, špice je po každé straně provázena granátem obklopeným stylizovanými plameny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí modrý lev se zlatou zbrojí a jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com