Liebner de Kakucs

Listinou danou ve Vídni 19. prosince 1896 povýšil císař František Josef I. statkáře Józsefa Liebnera spolu se syny Józsefem a Jánosem a dcerami Ilonou a Rózou vzešlými z manželství s Gizellou Rosenfeld, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát kakucsi (de/von Kakucs) a erb:

Modrý štít je rozdělen stříbrnou latí. Nahoře vyrůstá pět zlatých obilných klasů provázených v rozích čtyřmi zlatými včelami slétávajícími se do středu. Dole je sedmkrát červeně a stříbrně dělená špice provázená dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný pegas.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 942; 70. kötet, 396-400 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com