Liebermann von Wahlendorf

Nejvyšším rozhodnutím z 20. února 1873 povýšil císař František Josef I. na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 29. března 1872 Adolpha Liebermanna narozeného 13. listopadu 1829 v Berlíně, rentiéra a rytíře královského pruského řádu Červené orlice 4. třídy, do rytířského stavu. Listina byla vydána 14. března 1873 a uděloval se jí predikát Ritter Liebermann von Wahlendorf a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí hnědobradý muž v černém, zlatě přepásaném oděvu se zlatými knoflíky, manžetami a límcem, na hlavě má černou špičatou ohnutou čepici se zlatým třapcem a zlatým přehrnutím, s roztaženými pažemi, držící v pravici vykořeněný dubový kmínek se třemi listy a dvěma žaludy a v levici černou kotvu. Dole polceno. Vpravo v černém přirozený pštros, vlevo v červeném dva stříbrné štítky vedle sebe a pod nimi stříbrné kladivo na zlatém toporu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí muž ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední červené s figurami ze spodního levého pole štítu, zadní stříbrné, přikrývadla červeno - stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s devizou FÜR WAHRHEIT UND EHRE.

Adolph Liebermann von Wahlendorf zemřel v Berlíně roku 1893. S manželkou Rinou rozenou Strauss (1838-1880) měl čtyři syny, Arthura Martina (1859-1864), Paula Josepha (1861-1930), Wilhelma (1863-Londýn, 1939) a Fritze Adolfa (1865-1936).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com