Liebener von Monte Cristallo

Listinou danou ve Vídni 18. července 1868 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Leonharda Liebenera narozeného roku 1800 v Cavalese ve Fleimstalu (dnes Val di Fiemme), stavebního ředitele v Innsbrucku, udělil mu predikát von Monte Cristallo a erb:

Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo v červeném z poltící linie vyniká černě oděná paže horníka svisle držící hornické kladivo. Vlevo v modrém je přirozená drúza horského křišťálu. Dole ve zlatě překlenuje skalnatou roklinu most o jednom oblouku z bílých kvádrů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – zlatě, levé zlato – modře, mezi nimi vyniká paže ze štítu s kladivem napřaženým k úderu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com