Lichtenberg de Mindszent

Císař František Josef I. povýšil nejyvšším rozhodnutím ze dne 22. března 1906 do uherského šlechtického stavu lékaře Kornéla Lichtenberga, soukromého univerzitního docenta a místopředsedu spolku Budapešťská poliklinika. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. listopadu 1910 mu císař udělil predikát mindszenti (de/von Mindszent). Diplom byl vydán ve Vídni 27. prosince 1910 a byl jím Kornélu Lichtenbergovi de Mindszent spolu s jeho syny Sándorem, Pálem, Istvánem a Györgyem-Fülöpem a dcerou Renée vzešlými z manželství s Julií Hirschler udělen erb:

Pod červenou hlavou se stříbrnou lilií provázenou po každé straně dvěma zlatými hvězdami je v modrém stříbrné trojvrší, jehož prostřední pahorek nese zlatou korunu zdobenou drahokamy a perlami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s červeným jazykem držící v pravém spáru zlatou Aeskulapovu hůl.

Királyi könyvek, 71. kötet, 579-580 oldal, 72. kötet, 366-367 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com