Libína, z

Listinou danou v Praze 17. února 1587 udělil císař Rudolf II. staroměstským měšťanům Samuelu Lavínovi Mělnickému a Janu Pacovskému, novoměstskému měšťanu Pavlu Táborskému, královéhradeckému měšťanu Janu Činvicovi a mělnickému měšťanu Karlu Hornovi, predikát z Libína a erb:

V modrém štítě je letící okřídlený jelen bez paroží. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrno – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý modro – stříbrně, mezi nimi zlatý prsten s diamantem.

Jan Pacovský, Pavel Táborský a Jan Činvice přijali k erbu a predikátu Janova bratra Jiřího Pacovského. Přijetí potvrdil Rudolf II. listinou danou v Praze 24. února 1598 a zároveň všem čtyřem polepšil erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je rostoucí okřídlený dvanácterák přirozených barev. Dole třikrát polceno červeně a stříbrně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý červeno – stříbrně, mezi nimi dvě pera, pravé červené, levé zlaté.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 26, 27, 33.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com