Libanu, z

Listinou danou v Praze 10. července 1595 císař Rudolf II. udělil Jiřímu Jaromiřskému, Severinu Loštickému a Štěpánu Lounskému predikát z Libanu a erb:

Štít je modro – červeně dělený, v horní polovině je zlatá Kalliopé s cedrovým věncem na hlavě držící v pravé ruce oštěp, v levé cedrovou ratolest, ze zad jí vyrůstají křídla zasahující až do spodní poloviny štítu. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je Kalliopé ze štítu mezi dvěma zlatými jeleními parohy.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 27, 34.

 

Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com