Lexa von Aehrenthal

Listinou danou ve Vídni 9. června 1790 povýšil český a uherský král Leopold II. do šlechtického stavu Johanna Antona Lexu, pražského měšťana s právem vkladu do zemských desk, udělil mu predikát von Aehrenthal a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na trojvrší vyrůstají tři zlaté klasy, vše zlaté. Vlevo jsou ve zlatě dvě černá břevna, horní s jedním, spodní s dvěma zlatými jetelovými lístky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé zlato – černě.

Listinou danou ve Vídni 8. března 1805 povýšil císař František II. Johanna Antona Lexu von Aehrenthal, majitele velkostatků Trpísty a Třebel, do rytířského stavu a polepšil mu erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na trojvrší vyrůstají tři zlaté klasy, vše zlaté. Vlevo jsou ve zlatě dvě černá břevna, horní s jedním, spodní s dvěma zlatými jetelovými lístky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené moro – zlatě, levé opačně, mezi nimi klasy ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá.

15. března 1805 mu byl udělen inkolát v rytířském stavu pro Čechy.

10. března 1828 povýšil císař František I. jeho syna, dvorního radu Johanna Antona Lexu rytíře von Aehrenthal do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na trojvrší vyrůstají tři zlaté klasy, vše zlaté. Vlevo jsou ve zlatě dvě černá břevna, horní s jedním, spodní s dvěma zlatými jetelovými lístky. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé opačně, mezi nimi klasy ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. černý orel s červenými jazyky, přikrývadla modro – zlatá, černo – zlatá; III. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1909 císař František Josef I. povýšil Aloise svobodného pána Lexu von Aehrenthal narozeného roku 1854 na Hrubé Skále, skutečného tajného radu, ministra císařského domu a zahraničí a předsedajícího ministerské rady, do hraběcího stavu. Listinou danou ve Vídni 13. října 1909 mu polepšil erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na trojvrší vyrůstají tři zlaté klasy, vše zlaté. Vlevo jsou ve zlatě dvě černá břevna, horní s jedním, spodní s dvěma zlatými jetelovými lístky. Na štítě spočívá hraběcí koruna a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé opačně, mezi nimi klasy ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. černý orel s červenými jazyky a zlatou zbrojí, přikrývadla modro – zlatá, černo – zlatá; III. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá. Štítonoši jsou dvě černé ohlížející se orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou IM GLÜCK NICHT JUBELN, IM STURM NICHT ZAGEN.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com