Lev z Levenštejna

Listinou z říšské kanceláře danou v Prešpurku 31. října 1563 udělil císař Ferdinand I. Janu Lvovi znak:

Dvakrát kosmo dělený štít červeně, černě a stříbrně, v prostředním pruhu je zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – stříbrně, levé zlato – černě, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Listinou danou v Praze 25. února 1591 císař Rudolf II. jeho synům Mikulášovi, měšťanu Starého Města pražského, Janu staršímu a Janu mladšímu erb polepšil.

Polepšení spočívalo v záměně kolčí přílby přílbou turnajskou a točenice korunou.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 26, 32.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com