Lešetický von Lešehrad

Listinou danou ve Vídni 10. května 1889 povýšil císař František Josef I. Josepha Lešetického narozeného roku 1836 v Netolicích, kapitána 1. třídy pěšího pluku Freiherr von Philippović č. 35, za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Lešehrad a erb:

V červeném štítě jsou dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou provázené čtyřmi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s  červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com