Lerch

Karl Lerch se narodil 14. října 1866 v Rudolfsheimu v Dolních Rakousích (dnes součást vídeňského 15. okresu), ale domovsky příslušný byl do moravského Šumvaldu. Do armády byl odveden 28. října 1883 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 28. Titulárním četařem se stal 18. srpna 1884, titulárním šikovatelem 22. prosince 1884. Od 18. srpna 1885 je kadetem titulárním šikovatelem, kadetem šikovatelem je od 8. listopadu 1885 a kadetem zástupcem důstojníka se stává 1. února 1886. 1. listopadu 1888 dosahuje hodnosti poručíka. Spolu s povýšením na nadporučíka je 1. listopadu 1892 převelen k pěšímu pluku č. 76, v této hodnosti je 1. listopadu 1899 přeložen k pěšímu pluku č. 44. 1. listopadu 1900 je povýšen na hejtmana a přeložen k pěšímu pluku č. 2, další povýšení jej čekalo 1. května 1912 spolu s povýšením do hodnosti majora. 1. března 1915 se stává podplukovníkem a slouží zde až do svého penzionování 31. července 1915. Následujícího dne, 1. srpna 1915 je aktivován a přidělen k Vojenskému zaopatřovacímu úřadu c. k. ministerstva války. Po vypuknutí Velké války se účastní obrany vlasti proti Rusům, bojuje v bitvách u Komarówa a Lembergu a v střetech v prostoru Pilzno-Łęki Górne, Chałupki, Dębno, Wlodowice-Rzędkowice, Papierna-Chojny a dalších. Za více jak třicetiletou službu v armádě jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 10. března 1917 udělil Karlu von Lerch titul Edler a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. černá, 2. a 3. zlato – červeně šachováno, přes vše je kosmo přeložen zlatý meč. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, zlaté a černé.

S manželkou Valerií měl Karl šlechtic von Lerch syna Egona (*1910) a dceru Ritu (*1908).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com