Leon

Císař František Josef I. povýšil Gustava Leona narozeného ve Vídni 1839, velkoobchodníka, člena dolnorakouské obchodní a živnostenské komory, rytíře španělského řádu Karla III., za podporu zeměbrany do rytířského stavu. Listinou z 5. května 1876 získal predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
V červeno – modře děleném štítě je zlatý lev s červeným jazykem šlapající po mohonásobně stočeném stříbrném hadovi s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě tři přirozené olivové listy, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě složená křídla, horní modré se stříbrnou kotvou s dvojitým kruhem, spodní stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com