Lengyel de Bozók

Listinami danými ve Vídni 21. října 1902 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Vilmose Lengyela, odborového radu státního účetního dvora, spolu se synem Ervinem vzešlým z manželství se Zsuzsannou Sikari-Kovács, a Sándora Lengyela, vrchního komerčního ředitele sídelního hlavního města, spolu se synem Zsoltem a dcerami Margit, Ilonou a Saroltou vzešlými z manželství s Márií Minke, udělil jim predikát bozóki (de/von Bozók) a erb:

V modrém štítě se zlatým okrajem je na zeleném trávníku zlatý dvojocasý lev držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem, jsou tři pera, modré, stříbrné a červené.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 105, 132-136 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com