Leitner de Ujpanád

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. srpna 1917 povýšil císař Karel I. Vilmose Ernőho Lietnera, ředitele a hlavního lékaře dětského útulku v Aradu, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát ujpanádi (de/von Ujpanád). Listinou vydanou ve Vídni 26. května 1918 mu spolu se syny Ernőem Salomonem, Ferenczem a Jánosem (1899-1971) a dcerami Bertou provdanou za Dezsőho Ticsénszkyho a Paulinou provdanou za Ödöna Gantnera, udělil erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku stříbrně oděný anděl se stříbrnými křídly, zdvíhající paže v ochranitelském gestu, z jehož ramen mu splývá na záda purpurový plášť spjatý vepředu zlatou přezkou, anděla se drží dvě malé bosé děti, vpravo děvčátko ve stříbrné košilce a zástěrce a vyrudlé krátké sukni, vlevo chlapec v šedém kabátku a stříbrných krátkých kalhotách, v horních rozích je po jedné zlaté lilii. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, na každém jsou tři zlaté hvězdy (2,1).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com