Leitner (1913)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. dubna 1913 povýšil císař František Josef I. Zsigmonda Leitnera, generálního ředitele Uherské spořitelní ústředny hypotečních a úvěrních bank (Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzáloghitel Bankjának) do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 3. září 1913 mu, spolu s se syny Péterem Pálem a Lászlóem vzešlými z manželství s Márií Deutsch, udělil erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je modrý se dvěma zlatými lvy s červenými jazyky na zeleném trávníku držícími vztyčenou tlapou mezi sebou zlatý zvon. 1. v modrém stříbrné vlnité břevno. 2. v červeném pod sebou dvě hvězdy. 3. v červeném zlatá koruna, z níž vynikají tři zlaté obilné klasy, 4. v modrém zelený pahorek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SEMPER PROBUS ET FIDELIS.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 773, 963, 964 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com