Leitner (1875)

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. ledna 1875 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 25. května 1875 Quirina Leitnera narozeného roku 1834 v Klaj v Haliči, vládního radu, pokladníka a představeného Dvorního zbrojního muzea, člena Učeného výboru Germánského muzea v Norimberce a korespondenta rakouského Muzea pro umění a průmysl do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb: Polcený štít. Vpravo je v černém zlatá koruna se třemi oblouky zakončenými koulí s křížkem. Vlevo v červeném jsou tři korunkovité hroty turnajových kopí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí mladík s blond vlasy svázanými květinovým věncem, jehož černo-zlatá stuha vlaje dozadu v mnoha záhybech, oděný v černém šatu se zlatým límcem držící v obou rukou korunu ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. černá orlí hlava s červeným jazykem a krkem, přikrývadla červeno – stříbrná.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com