Leippert von Livnofels

Císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 20. srpna 1906 povýšil Viktora Leipperta narozeného roku 1855 v Rajhradě, domovsky příslušného do Vídně, podplukovníka pěšího pluku zeměbrany Kremiser č. 25, za více jak třicetiletou službu v armádě (od 1875) s účastí v boji s nepřítelem při dobytí Livna 26. – 28. září 1878 během okupace Bosny a Hercegoviny, do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Livnofels a erb:

V černém štítě pod zlatou hlavou se třemi černými liliemi vyniká z levé části spodního okraje stříbrně obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je stříbrné křídlo.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com