Leiner

Listinou danou ve Vídni 3. listopadu 1774 císařovna Marie Terezie povýšila do šlechtického stavu Johanna Josepha Leinera, ředitele vrchního berního úřadu, udělila mu predikát von a erb:

Ve štítě je modré šikmé břevno se třemi zlatými hvězdami provázené nahoře ve zlatě černou orlici s červeným jazykem, dole ve stříbře červeným lvem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, pravé dělené červeno – stříbrně, levé modro – zlatě.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com