Lehrer von Lehrstätt

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1904 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Antona Lehrera narozeného 19. prosince 1864 v Praze, velkoprůmyslníka, ředitele továrny firmy F. Schmitt v Žitavě, poručíka v evidenci 6. zeměbraneckého hulánského pluku a papežského tajného komorníka. Listinou danou 25. února 1905 mu udělil erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v černém stříbrná lilie. 2. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 3. ve zlatě dovnitř obrácený černý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. ledna 1909 císař povýšil Antona von Lehrer do stavu svobodných pánů.  Listinou danou ve Vídni 8. února 1909 ku udělil predikát Freiherr Lehrer von Lehrstätt a polepšil erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je stříbrný s černým lvem s červeným jazykem. 1. a 4. v černém stříbrná lilie. 2. a 3. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrná křídla, mezi nimi doleva obrácený rostoucí lev ze štítu.

Anton Lehrer se oženil s Idou Helenou Bischoff narozenou 5. února 1866 v Žitavě a měl s ní tři dcery. Maria Elisabeth (*Žitava, 5. prosince 1894) se 10. prosince 1917 v Bernu vdala za JUDr. Wilhelma Oskara von Langen, právního assessora v Berlíně. Maria Josefa (*Žitava, 14. února 1898) a Maria Margaretha (*Źitava 15. září 1899) byly spolu s matkou propuštěny 8. února 1919 ze svazku státu československého. Anton svobodný pán Lehrer von Lehnstätt zemřel ve Steineggu ve Švýcarsku 31. prosince 1917.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com