Lehár

Na základě Řádu Marie Terezie uděleného dne 30. července 1918 císař Karel I. listinou danou ve Vídni 17. října 1918 povýšil Antona Lehára narozeného 21. února 1876 v Ödenburgu v Uhrách (dnes Sopron), plukovníka a velitele pěšího pluku č. 106, do stavu svobodných pánů a udělil mu erb:

V modrém štítě jsou dvě zlatá kosmá vlnitá břevna. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, každé se dvěma zlatými vlnitými břevny, pravé šikmými, levé kosmými, mezi nimi vyniká obrněná pěst držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Listinu převzal Anton svobodný pán von Lehár až 25. ledna 1919.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com