Leféber

Anton Leféber se narodil roku 1841 v Laxenburgu. 15. září 1858 vstupuje do armády jako závodčí u praporu polních myslivců č. 15. 1. srpna 1859 dosahuje hodnosti poručíka a 1. června 1866 je povýšen na nadporučíka. 1. ledna 1877 je přeložen k praporu polních myslivců č. 11, v jehož řadách je 1. května 1877 povýšen na hejtmana. 20. srpna 1885 se dostává k praporu polních myslivců č. 1, kde slouží do 31. října 1890, kdy je v hodnosti titulárního majora poslán na odpočinek. Během vojenské služby se účastnil bitev u Magenty 4. června 1859, Solferina 24. června 1859, Custozzy 24. června 1866 a Čitluku 4. srpna 1878. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 5. ledna 1914 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře dovnitř obrácený červený kohout se zlatou zbrojí, hřebínkem a lalokem. 2. a 3. v modrém tři stříbrné kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, stříbrné a červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com