Leeder

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 24. června 1879 Malvine Leeder, vdovu po Friedrichu Leederovi, ministerském radovi na ministerstvu  obchodu, zemřelém 2. dubna 1878, a její děti Friedricha a Augustu do rytířského stavu. Listinou z 18. července 1879 jim byl udělen čestný titul rytíř (Ritter von) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře jsou v modrém tři zlaté obilné snopy (2,1). Dole je ve zlatě černé, červeně okřídlené železniční kolo jedoucí doleva. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klentoy: I. dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní modro – zlatě, mezi nimi dva zlaté klasy, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí černý kůň s červenou hřívou, červenými křídly na spěnkách a s nozdrami dštícími oheň, přikrývadla černo – zlatá.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com