Leeb (1880)

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. února 1880 u příležitosti odchodu na odpočinek vynuceného zdravotnímu obtížemi povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 22. července 1880 do rytířského stavu Petera Leeba narozeného roku 1821 v Kaschau v Uhrách (dnes Košice, Slovensko), ministerského radu na uherském ministerstvu financí, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je vedle sebe planoucí slunce a dovnitř obrácený půlměsíc, obojí vytvořené a zlaté. Dole je ve zlatě červená cimbuřová věž s modrou otevřenou bránou a nad ní s dvěma střílnami vedle sebe. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý kůň s hřívou vyčesanou do hřebene, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou QUOD COEPISTI, PERFICE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com