Lederer (1889)

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 3. června 1889 Alexandera Lederera, majitele nemovitostí a průmyslníka v Budapešti, do rytířského stavu s predikátem rytíř Lederer (Ritter von Lederer) a to na základě stanov Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen 20. srpna 1879. Stejnou listinou mu byl udělen i erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené nahoře dvěma zkříženými železnými hornickými kladivy na zlatých toporech, dole zlatým ozubeným kolem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě kladiva ze štítu, přikrývadla modro – zlatá.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com