Lederer (1880)

Císař František Josef I. povýšil Seligmanna Lederera (1829-1904) narozeného ve Vodňanech, hejtmana I. tř. pěšího pluku sv. pán von Rossbacher č. 71, držitele Důstojnického služebního odznaku I. třídy a Válečné medaile 1873, za více jak třicetiletou službu (od 1849) s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou ze 17. prosince 1880 mu byl udělen čestný titul šlechtic (Edler von) a erb:

Děleno. Nahoře je v červeném rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravici šavli se zlatým jilcem a záštitou, v levici zlatou dubovou ratolest o dvou listech a jednom žaludu mezi nimi. Dole jsou ve zlatě tři černé oškrty s prohnutým ostřím a s držadlem (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Seligmann šlechtic Lederer zemřel roku 1904 a byl pohřben na židovském hřbitově Pražák ve Vodňanech.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com