Lederer (1788)

Císař Josef II. povýšil listinou danou ve Vídni 18. února 1788 Dominika Lederera, štýrského stavovského archiváře, do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Modro – stříbrně kosmo čtvrcený štít, v modrých částech je zlatá iniciála L. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou čtyři pera, zlaté, modré, stříbrné a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com