Lechner von Lissafels

Josef Lechner se narodil 1. srpna 1859 ve Wiener Neustadt v rodině dělostřeleckého důstojníka Josefa Lechnera (+1885). Do armády byl odveden 18. srpna 1880 jako poručík k 2. ženijnímu pluku. Nadporučíkem se stává 1. listopadu 1884, 1. dubna 1887 byl přidělen jako nadpočetný k ženijnímu ředitelství ve Vídni. Spolu s povýšením na hejtmana 2. třídy je 1. listopadu 1891 přidělen ke generálnímu štábu. 1. února 1894 je převelen na ženijní ředitelství v Jaroslau, 1. listopadu 1894 získává hodnost hejtmana 1. třídy. 1. ledna 1895 je přeložen k vojenskému stavebnímu oddělení vojenského územního velitelství v Premyślu. 1 října 1898 je přesunut k vojenskému stavebnímu oddělení v Sarajevu, 10. února 1903 k témuž útvaru ve Štýrském Hradci. 1. listopadu 1906 přichází na říšské ministerstvo války, 1. listopadu 1908 je povýšen na majora, 1. listopadu 1912 na podplukovníka a 3. listopadu 1915 na plukovníka. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. března 1917 jej císař Karel I. povýšil z nejvyšší milosti do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 26. dubna 1917 mu udělil predikát von Lissafels na paměť námořní bitvy u Lissy, kde se proslavil jeho otec velící v hodnosti hejtmana 5. setnině pobřežního dělostřelectva, a erb:

V červeném štítě vyniká z modré vlnité paty přes hrudní úroveň zlatá špice s modrou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlato – modře dělený lev s červeným jazykem (a se zbrojí opačných tinktur) držící v pravé tlapě meč.

Josef Lechner se 19. května 1891 oženil s Marií Theresií Giegl. Z manželství se 25. května 1892 narodila dcera Augusta Josefina Ludovina.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com