Lázár de Magyarpécska

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. září 1905 povýšil císař František Josef I. Frigyese Lázára, plukovníka husarů zeměbrany, za 37 let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem u Samace při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát magyarpécskai (de/von Magyarpécska). Listinou danou ve Vídni 25. dubna 1906 jemu a jeho synům Vilmosovi a Lajosi Rezsőmu vzešlým z manželství s Flórou Eleonorou Kálmándi udělil erb:

V červeném štítě spočívá na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší obrněná paže držící v obrněné pěsti husarskou šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 418, 609-611 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com