Lavín z Ottenfeldu

Listinou danou v Praze 26. února 1579 udělíl císař Rudolf II. lékaři Václavu Lavínovi predikát z Ottenfeldu a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo ve zlatě černé šikmé břevno se třemi zlatými hvězdami, vlevo v modrém stříbrná lilie. Dole dvakrát polceno, modře, zlatě a černě. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé zlato – modře, mezi nimi stříbrná lilie.

Václav Lavín z Ottenfeldu přijal ke svému erbu lékaře Matyáše Timína, Jakuba Osejna, zemského lékaře v Království českém a měšťana Starého Města pražského, Lorence Osejna, Martina Timína a Jana Lavína. Konfirmace přijetí se udála až po smrti Václava Lavína z Ottenfeldu listinou danou v Praze 1. října 1601. Císař všem přijatým povolil, aby se psali Lavín z Ottenfeldu a polepšil jim erb:

Polepšení spočívalo ve změně barvy lilie ve štítš i v klenotu na zlatou a v záměně kolčí přílby s točenicí korunovanou turnajskou přílbou.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 31, 38.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com