Lauda

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. května 1916 povýšil císař František Josef I. Ernsta Laudu, diplomovaného inženýra narozeného roku 1859 v Linzi, sekčního šéfa na ministerstvu veřejných prací, druhého předsedajícího zástupce Dunajské regulační komise, rytíře řádu Železné koruny II. třídy a řádu Františka Josefa, držitele Jubilejní medaile a Jubilejního kříže pro civilní zaměstnance, do rytířského stavu. Listinou vydanou ve Vídni 9. února 1917 mu Karel I. udělil predikát Ritter von a erb:

V červeném štítě je snížené modré břevno se stříbrným okrajem, přes nějž je položen zlatý trojzubec vynikající ze spodního okraje štítu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená červená křídla s modrým břevnem se stříbrným okrajem, mezi nimi zlatý trojzubec, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě rozevřená stříbrná křídla s modrým břevnem, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – stříbrná.

Ernstovým pravnukem byl Andreas Nikolas (1949-2019), zvaný Niki, jeden z nejznámnějších závodníků Formule 1, mistr světa z let 1975, 1977 a 1984, a v současné době podnikatel a majitel letecké společnosti Lauda Air.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com