Latscher (1886)

Johann Adolf Karl Georg Latscher se narodil 26. června 1840 ve Znojmě. 25. září 1856 vstupuje jako vojín ex propriis k dragounskému pluku č. 7, kde se 1. října 1856 stává plukovním kadetem. 6. července 1858 přechází v hodnosti podporučíka 2. třídy k hulánskému pluku č. 2, 1. června 1859 je podporučíkem 1. třídy, 1. května 1861 nadporučíkem, 1. června 1866 rytmistrem 2. třídy a 27. dubna 1868 rytmistrem 1. třídy. Jako nadpočetný 2. hulánského pluku je 1. srpna 1876 přidělěn ke generálnímu inspektorovi jízdy, 1. listopadu 1877 je povýšen na majora a 1. listopadu 1886 na podplukovníka. 12. března 1881 je jmenován přednostou 3. oddělení c. k. ministerstva války a 1. května 1884 získává hodnost plukovníka. Během své služby se účastnil války s Itálií roku 1859 a s Pruskem roku 1866. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 19. prosince 1886 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v modrém je zlatá hvězda, vlevo v červeném je obrněná ruka držící saracénskou šavli se zlatým jilcem a záštitou. Dole ve zlatě stojí na zelené půdě červený kvádrový hrad s cimbuřím a s věží prolomenou dvěma černými okny vedle sebe, hradební zeď je prolomena černou bránou provázenou šesti okny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě saracénskou šavli se zlatým jilcem a záštitou.

1. května 1890 byl Johann von Latscher povýšen na generálmajora, 1. listopadu 1894 na polního podmaršálka a 26. října na generála jízdy. Zároveň působil jako generální inspektor trénu. Penzionován byl na vlastní žádost 1. listopadu 1904. U této příležitosti jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. října 1904 povýšil do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 4. prosince 1904 Johannu svobodnému pánu von Latscher polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Štítonoši jsou dva černí gryfi se zlatou zbrojí a s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou FATO MAJOR PRUDENTIA.

Johann svobodný pán von Latscher zemřel 19. února 1935.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com