László de Lombos

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. února 1912 povýšil císař František Josef I. akademického malíře Fülöpa Eleka Lászlóa (původním jménem Laub), portrétistu vysoké britské a evropské aristokracie, do uherského šlechtického stavu. Diplomem z 20. června 1912 jemu a jeho synům Henriku-Guinessovi, Istvánu-Fülöpovi, Pálu-Leonardovi a Patricku-Dávidovi vzešlým z manželství s Lucy-Madeleine Guiness udělil predikát lombosi (de/von Lombos) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší doprava vzlétající přirozená hnědá orlice s červeným jazykem převýšená stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev přirozených barev s červeným jazykem držící v předních tlapách červený španělský štítek s otevřenou pravou dlaní přirozených barev. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou VERITAS VINCIT.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 729-730 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com