Lanna

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. září 1865 Adalbertu Lannovi, loďmistru a stavebnímu podnikateli narozenému roku 1805 v Českých Budějovicích, který zemřel 15. ledna 1866, povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 1. června 1868 jeho vdovu Josefine rozenou Peithner von Lichtenfels a její děti Adalberta mladšího (*České Budějovice 29. května 1836) a Filippine (*22. května 1848) do rytířského stavu, udělil jim predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je svisle listem dolů postavené zlaté okřídlené veslo. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě zlatá křídla, mezi nimi zlaté veslo listem vzhůru; II. tří pera, jedno modré mezi dvěma zlatými.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. září 1907 povýšil císař František Josef I. Adalberta rytíře von Lanna, člena panské sněmovny Říšské rady a velkoprůmyslníka, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 23. března 1908 polepšil Adalbertu svobodnému pánovi von Lanna erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. pravý klenot rytířského znaku; II. hlava a krk zlatého Hubertova jelena en face; III. levý klenot rytířského znaku.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com