Langer de Surány

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. října 1905 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Bódoga Langera, obchodního ředitele Ungvölgyské lokální železnice [Ungvölgyi helyiérdekű vasút] a udělil mu predikát surányi (de/von Surány). Listinou danou ve Vídni 11. listopadu 1906 mu, jakožto penzionovanému vrchnímu inspektorovi státních drah, spolu se syny Bódogem, Arpádem a Károlyem a dcerou Ilonou vzešlými z manželství s Ilonou Csicsmanczay udělil erb:

Pod zlatou hlavou se třemi pětihrotými modrými hvězdami je v modrém štítě červená špice se stříbrným pohárem ovinutým zeleným hadem, který usrkává z jeho (černého) obsahu, převýšeným zlatou růží. Vpravo je špice provázená do středu obrácenou pravicí v černém uherském rukávu držící stříbrný psací brk. Vlevo je špice provázena obrněnou pravicí s pozlacenými okraji plátů držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou ovinutou zeleným hadem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská pílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je zlatě okřídlené zlaté kolo.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 465, 687 – 689 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com