Landsberger z Freidecku

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. června 1912 Adolfa Landsbergera narozeného roku 1840 ve Wilamowicích ve Slezsku, komerčního radu, velkoprůmyslníka, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a čestného občana města Frýdku, do šlechtického stavu. Listinou z 8. května 1913 mu udělil titul Edler, predikát von Freideck a erb:

Modrý štít se sníženým stříbrným hrotem provázeným dvěma stříbrnými hvězdami, v němž je trojvrší sestavené ze tří zelených trojvrší, z nichž z každého vyniká přirozený obilný klas, oba krajní odvrácené, prostřední doprava zlomený. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená modrá křídla a nahoře mezi nimi stříbrná hvězda.

Rok po udělení erbu a predikátu, 25. května 1914 Adolf umírá, zanechav po sobě dvacetiletého syna Alfreda, který zemřel na Silvestra 1964 v Belfastu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com