Landgraf von Küstenstätt

Josef Landgraf se narodil 22. října 1869 v Přešticích, ale domovsky příslušný byl do Krakovan v okrese Nový Bydžov. Do armády vstupuje 2. října 1887 k pěšímu pluku č. 36 v nejnižší hodnosti. 23. října 1889 se stává titulárním desátníkem a 18. srpna 1890 titulárním četařem. 16. září 1890 je povýšen na desátníka titulárního četaře a 27. června 1891 je desátníkem titulárním šikovatelem. 18. srpna 1891 se jako kadet zástupce velitele dostává k pěšímu pluku č. 79, hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1893, nadporučíka 1. května 1897 a hejtmana 1. listopadu 1907. 1. července 1915 je povýšen na majora. 30. září 1915 je poslán na odpočinek, ale k následujícímu dni je aktivován a přidělen k místnímu velitelství ve Fiume. Po vypuknutí Velké války se podílel na obraně Driny u Megyasi a Solaše, bojů ma Mačvě a bitvy u Račy. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1918  povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 14. června 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Küstenstätt a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě černý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč. Vlevo v modrém stojí na skále vystupující z mořských vln maják, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com