Landgraf de Sárvár

Listinou danou ve Vídni 14. dubna 1914 císař František Josef povýšil Jánose Landgrafa, odborového radu na ministerstvu orby, spolu se syny Dezsőem a Jenőem Jánosem a s dcerou Rózsou Herminou vzešlými z manželství s Herminou Gayer do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát sárvári (de/von Sárvár) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatém černá rostoucí orlice s červeným jazykem. Dole polceno. Vpravo v modrém dvě stříbrné ryby pod sebou plující doprava. Vlevo v červeném jsou dvě zlaté hvězdy vedle sebe a pod nimi stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 979, oldal; 73. kötet, 204 205 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com