Landesberger z Antburgu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 27. dubna 1916 Julia Gustava Landesbergera, sub Auspiciis nostris promovaného doktora, prezidenta generální rady Anglo-österreichische Bank, mimořádného profesora vídeňské univerzity, člena-korespondenta statistické Zentralkommission, člena správní rady priv. Südbahn-Gesellschaft a komtura s hvězdou řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Následně mu byl listinou ze 7. června 1916 udělen predikát Landesberger šlechtic z Antburgu (Landesberger Edler von Antburg) a erb:
 
Polcený štít se zlato-červeně šachovanou hlavou (dvě řady a šest sloupců). V pravém zlatém poli vyrůstá z příkré skály černý kůň, v levém červeném je kulatá věž ze stříbrných kvádrů, se dvěma řadami cimbuří nad sebou, se třemi černými okny (1:2) mezi nimi a se zavřenou černou bránou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem MULTA LABORI PLURIMA DEO.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com