Landau (Horaz - 1867)

Císař František Josef I. povýšil Horaze Landaua, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím z 31. října 1866 za zásluhy prokázané během mírových jednání s Itálií, na základě řádových statut do rytířského stavu. Listinou z 15. ledna 1867 mu byl přidělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
V modrém poli zlaté břevno, ve kterém se vidí dvě sepjaté ruce v bílých rukávech. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Z pravé vyrůstá černá orlice s červeným jazykem, na levé jsou otevřená křídla, pravé děleno modro-zlatě, levé zlato-modře, mezi kterými stojí kotva s příčným břevnem a závěsným kruhem, ve kterém je uvázáno lano obtočené kolem kotvy. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem. VELLE EST POSSE. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com