Landau (Horace - 1911)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 27. prosince 1910 Horace Landaua, doktora filozofie a velkoprůmyslníka, do rytířského stavu. Listinou z 18. března 1911 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
V červeném štítě zlatá, černě spárovaná zeď, na které se vidí černé ozubené kolo. Na zdi leží stříbrná sfinga. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s červeno-stříbrnými přikrývadly jsou dvě zavřená křídla, přední červené se dvěma stříbrnými liliemi nad sebou, zadní stříbrné. Z levé s černo-zlatými přikrývadly vyrůstá černý gryf se zlatou zbrojí a červeným jazykem Pod štítem je zlatá páska s černým heslem PER SCIENTIAM AD SUMMOS HONORES. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com