Landau (Alfons - 1912)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 29. května 1912 Alfonse Landaua, hejtmana mimo službu, držitele Jubilejní medaile pro ozbrojenou moc a Vojenského jubilejního kříže, do rytířského stavu. Listinou z 12. července 1912 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Zlato-modře dělený štít. V horním poli je rostoucí černý lev s červenou zbrojí a jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jílcem a záštitou. Ve spodním poli se vidí tři zlaté hvězdy (2:1). Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Z pravé vyrůstá černá orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí, na levé jsou otevřená,  zlato-modře dělená křídla. Pod štítem je zlatá páska s modrým heslem PRO PATRIA. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com