Landau (1881)

Sasko-cobursko-gothajský vévoda Arnošt II. povýšil 13. srpna 1881 Jacoba Landaua (*Vratislav, 22. listopadu 1822; +9. srpna 1882), tajného komerčního radu v Berlíně, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a erb:

V červeném štítě stojí na zeleném pahorku hrad s cimbuřím, bránou, střílnami, třemi věžemi, z nichž obě krajní jsou stejně velké se špičatou střechou, prostřední je větší, bez střechy a z jejího ochozu vyniká světlečerveno-stříbrná vlajka. Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly korunovaná korunou svobodných pánů. Klenotem je vynikající pravice v červeném rukávu se stříbrnou manžetou držící zlatou Merkurovu hůl. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou „Arbeit ehret“.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com