Lamm

Wilhelm Lamm se narodil roku 1819 v Eisenhütten v Čechách (dnes Stará Huť). Do armády vstoupil jako vojín ex propriis k 28. pěšímu pluku 2. ledna 1834. 10. února 1843 se stává poručíkem 2. třídy, 16. května 1847 poručíkem 1. třídy a 4. srpna 1848 nadporučíkem. 22. května 1853 je povýšen na hejtmana 2. třídy a 9. května na hejtmana 1. třídy. Během své vojenské kariéry se účastnil tažení do Itálie roku 1848. 7. červne 1848 bojoval ve Val d’Arsa, 23. července 1848 u Sommacampagny, kde byl raněn do paže, 25. července u Custozzy a 3. srpna 1848 u Milána. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 4. června 1864 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černě obrněná paže držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v červeném kráčí po zeleném trávníku stříbrné jehně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou čtyři pera, černé, zlaté, červené a stříbrné.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com