Lallich von der Tulpe

Na základě Řádu Železné kruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne  22. dubna 1854 císař František Josef II. povýšil listinou danou ve Vídni 27. prosince 1854 do rytířského stavu Nikolause Lalliche narozeného 11. listopadu 1798 v Raguse (dnes Dubrovník), prezidenta civilního a kriminálního tribunálu první instance v Zadaru, udělil mu predikát rytíř/Ritter Lallich von der Tulpe a erb:

Uvnitř modro – zlatě článkované bordury je ve stříbrném štítě přirozený červený tulipán na stonku o dvou listech. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. nahá paže ve vyhrnutém stříbrném rukávu sepnutém zlatým knoflíkem držící zlaté miskové váhy v rovnováze; II. nahá paže ve vyhrnutém stříbrném rukávu sepnutém zlatým knoflíkem svisle držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. prosince 1866 František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 26. února 1879 Nikolause rytíře Lalliche von der Tulpe do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com