Laehne de Kőszegfalva

Listinou danou ve Vídni 14. února 1908 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Hugó Laehneho, poslance parlamentu a ředitele Západouherské zemědělské hospodářské společnosti [Nyugatmagyarországi Földművelők Gazdasági Egyesület], udělil mu predikát kőszegfalvi (de/von Kőszegfalva) a erb: P

olcený štít. Vpravo v zeleném stojí na zeleném pahorku stříbrná okrouhlá věž se střílnou a cimbuřím v patře a na ochozu završená červenou kuželovou střechou se zlatým křížem na špici, od věže se na každou stranu táhne stříbrná kvádrová zeď s cimbuřím, dvěma střílnami a jednou zavřenou bránou. Vlevo je ve stříbře na zelením trojvrší červený lev držící v pravé přední tlapě tři zlaté klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí muž ve stříbrném brnění, s černým knírem držící v pravé ruce meč s vlnitou čepelí a se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 837, 887-889.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com