Labrés

Rudolf Labrés se narodil roku 1845 v Linzi, ale domovsky příslušný byl do Vídně. 30. září 1862 byl odveden k rakouskému válečnému námořnictvu jako námořní elév 1. třídy. 22. července 1863 je jmenován námořním kadetem, 24. října 1869 se stává fendrychem řadové lodě, 20. dubna 1879 dosahuje hodnosti poručíka řadové lodě 2. třídy. Poručíkem řadové lodě 1. třídy se stává 1. května 1882, 1. května 1890 je povýšen na korvetního kapitána a 1. listopadu 1894 na fregatního kapitána. 1. listopadu 1897 je odeslán na dovolenou s určeným místem pobytu v Terstu v evidenci admirality v Pule a s prozatímním výslužným 2100 zl. rakouské měny. Během své kariéry se na palubě fregaty Friedrich účastnil tažení v Severním moři roku 1864 a roku 1866 na stejné lodi námořní bitvy u Lissy. Za více jak třicetiletou službu ve válečním námořnictvu jej císař František Josef I. povýšil 22. února 1898 do šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě jsou čtyři routovitě rozmístěné zlaté hvězdy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí.

Na základě nejvyššího rozhodnutí z 10. října 1880 bylo 15. října 1880 Rudolfu Labrésovi povoleno se oženit s Johannou svobodnou paní zu Lilienberg ovdovělou von Lichtenberg. Ke sňatku došlo ve Wiesbadenu 7. prosince 1880.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com