Labětína, z

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 24. dubna 1605 Ondřeji Stangovi, deklamátoru desk zemských, a Václavu Stangovi, komorníkovi desk zemských, měšťanům Starého Města pražského, a Janu Kostelníčkovi, radnímu Nového Města pražského, predikát z Labětína a erb:

Polcený štít. Vpravo je v červeném stříbrná lilie. Vlevo v modrém jsou dvě zlatá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý červeno – stříbrně, mezi nimi lilie ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 42, 44.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com