Kuźma von Werchobug

Konstantin Kuźma se narodil 1. června 1869 v Mostech Wielkich v Haliči v rodině Gregora Kuźmy, dvorního rady v Lembergu. Od září 1879 navštěvoval c. k. vojenskou nižší školu v Eisenstadtu a od září 1883 studoval na kadetní škole ve Valdicích. 1. června 1886 byl odveden k pěšímu pluku č. 24 v nejnižší hodnosti, 18. srpna 1886 se stává titulárním četařem a 6. července 1887 titulárním šikovatelem. 18. srpna 1887 je převelen k pěšímu pluku č. 18 jako kadet šikovatel, 1. ledna 1888 získává hodnost kadeta zástupce důstojníka, 1. listopadu 1889 poručíka a 1. května 1894 nadporučíka. Od 1. září 1901 učí na kadetní škole v Marburgu an der Drau (dnes Maribor), kde je k 1. květnu 1902 povýšen na hejtmana. 1. září 1902 přechází na kadetní školu v Prešpurku. 1. září 1906 je převelen k pěšímu pluku č. 58 a 1. listopadu 1909 k pěšímu pluku č. 2, v jehož řadách je 1. listopadu 1913 povýšen na majora. Při mobilizaci armády 2. srpna 1914 je přidělen ke královskému uherskému pěšímu pluku domobrany č. 28 jako velitel praporu. 4. srpna nastupuje v Požeze ve Slavonii a táhne přes Posavinu do Brčka, kde od 13. srpna do 3. září slouží jako staniční a etapní velitel. Při ofenzivě proti Srbsku 6. září se účastnil ve svazku domobranecké brigády bitvy u Bosutu na Sávě 10. září, u železniční stanice Voganj 12. září a u Obreže 14. září, 17. září byl při překročení Sávy u Drenovačka-Ody a den nato u Jaraku jako velitel mostu. Ve dnech 24. – 30. září a opětovně od 1. do 10. října velel svému praporu v bojích mezi Sávou a Pričinovićem. Od 4. do 25. listopadu podstoupil boje u Jevremovace, Salace, Užic, Velikoplje-Bagjevice a na Kolubaře. Od 1. do 3. prosince se svým plukem pochoduje z Moštanice přes Čitačku, Ripanj, Ralju, Popović a Gjurinac do Nemenikuće. 9. prosince se ocitá v prudké bitvě u výšiny Malovan, kde utrpěl tři zranění a byl nucen s celou armádou ustoupit k Sopotu, kde se 13. prosince nahlásil jako nemocný a byl odeslán na léčení do Štýrského Hradce. Ještě ne zcela uzdraven se přes nesouhlas ošetřujícího lékaře vrací 26. ledna 1915 ke svému pluku v Rumě, odkud se přesouvá na severní bojiště, 1. února dosahuje Tatarského průsmyku. Následujícího dne vede svůj prapor do boje a je ve dvě hodiny odpoledne raněn dvěma kulemi do prsou. Umírá 2. února 1915 v deset hodin večer. 7. dubna 1916 se oženil s Olgou, dcerou Johanna Schiffnera, generálního štábního lékaře v Nagyszombatu (dnes Trnava) a 7. června 1911 se mu narodila dcera Renata. 15. prosince 1917 požádala vdova o povýšení do šlechtického stavu za manželovu třicetiletou službu v armádě (od narukování k 24. pěšímu pluku až do jeho smrti uběhlo sice jen 28 let, 8 měsíců a 2 dny účinné služební doby, ale Kuźmovi byla započítána i léta studia na kadetní škole ve Valdicích) s účastí v boji s nepřítelem. Císař Karel I. jí vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze 6. července 1918. Listinou ze dne 9. listopadu 1918 udělil Olze von Kuźma a její dceři Renatě von Kuźma titul Edle, predikát von Werchobug a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě roste na přirozené skále dub, jehož kmen je po každé straně provázen černou koulí. Vlevo je v modrém břevno provázené nahoře hvězdou, dole lilií, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s mečem.

Vzhledem k okolnostem převzala vdova originál diplomu až 25. dubna 1919.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com